สัมมนาการกุศล

สัมมนาการกุศล “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี”photo สัมมนาการกุศล.
โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร

ที่มาของโครงการสัมมนาการกุศล?
  โครงการนี้เกิดขึ้นจากหนังสือ “Sky is not the limit” หรือ “ท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัด” โดยคุณฟิลลิป ซี. ริชาร์ดส ซึ่งหนังสือเล่มนี้คุณฟิลลิปเขียนขึ้นเพื่อตั้งใจส่งต่อภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง และมอบรายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดให้กับสมาคม 5 แห่งที่เคยให้การสนับสนุนคุณฟิลลิป
  เมื่อคุณฟิลลิปเดินทางมาที่เมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ท่านได้มอบลิขสิทธิ์การแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้กับคุณมนตรี แสงอุไรพร เพื่อเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมาก
  คุณมนตรีจึงดำเนินการแปล และจัดโครงการสัมมนาการกุศลขึ้น โดยนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัด” มาจัดงานสัมมนา เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาของท่านให้คงอยู่สืบไป 

ชมบรรยากาศการสัมมนาการกุศล “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” โดยกดที่ชื่อการสัมมนาด้านล่างค่ะ
ครั้งที่ 1 เรื่อง “สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปณิธานพันคน” ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
ครบรอบ 60 ปีคุณมนตรี เรื่อง “สร้างพรุ่งนี้…วันนี้” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 4 เรื่อง “สู่ฝัน MDRT” ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 5 เรื่อง “วิธีโค้ชตัวแทนและผู้นำสู่การสร้างวิชาชีพอย่างมีจุดมุ่งหมาย” โดยคุณแกร์รี่ ชวาทซ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และเรื่อง “ท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัด” โดยคุณฟิลลิป ริชาร์ด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 6 เรื่อง “สู่ฝัน MDRT” ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559

สัมมนาการกุศลออนไลน์ครบรอบ 65 ปี คุณมนตรี แสงอุไรพร
ครั้งที่ 1 เรื่อง “สร้างโอกาสในวิกฤติ” ในวันที่ 28 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2 เรื่อง สร้างโอกาสในวิกฤติ 2 “ผู้นำแห่งความเชื่อมั่น” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3 เรื่อง สร้างโอกาสในวิกฤติ 3 “ผู้นำแห่งการสร้างคุณค่า” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

 

 

Comments are closed.