สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 1

เรื่อง “สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน”
โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร

พร้อมคณะวิทยากรรับเชิญ
คุณนิตยา มาแก้ว  แชร์เรื่องความสำเร็จ
คุณศกุนตา ธัม  แชร์เรื่องความสุข
คุณประภาพร ลิขสิทธิ์  แชร์เรื่องความหมาย
คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช  แชร์เรื่องนิสัย

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 รพ.เซนต์หลุยส์

การสัมมนาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ ^_^ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญทั้ง 4 ท่านนะคะที่มาร่วมแบ่งปันวิชาการดีๆ
คุณนิตยา มาแก้ว ที่มาร่วมแบ่งปันความคิดในเรื่องความสำเร็จ 
คุณศกุนตา ธัม ที่มาร่วมแบ่งปันความคิดในเรื่องความสุข
คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ ที่มาร่วมแบ่งปันความคิดในเรื่องความหมาย
คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช ที่มาร่วมแบ่งปันความคิดในเรื่องนิสัย

ขอขอบคุณคุณฐิติ ยศอนันตกุลที่ช่วยเป็นพิธีกรให้นะคะ ^_^

ขอขอบคุณคุณประภาพร ลิขสิทธิ์ และทีมงานบ้านมีนที่ช่วยกันดูแลเรื่องแสงเสียง ดูแลวิทยากร พิธีการ และการรับบริจาคค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล
คุณพิชัย ยอวิทยา
คุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์
คุณวิทยา นพศิริวงศ์
คุณมนูญ โรจนณรงค์
คุณบุญชัย หรูตระกูล
ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และรับบริจาคในนามมูลนิธิ ^_^

ขอขอบคุณคุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ สำหรับการออกแบบโปสเตอร์สวยๆในงานนะคะ ^_^

ขอขอบคุณคุณยุทธพงษ์ อัครธเรศ สำหรับการออกแบบและจัดทำ Presentation ค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณรุ่งทิวา อิทธิสัมพันธ์ และคุณลัดดา พีระสิริ ที่กรุณาช่วยดูแลเรื่องการลงทะเบียนค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณวิทยา นพศิริวงศ์ คุณเริงศักดิ์ เหลืองระฆัง และทีมงาน ที่ช่วยดูแลเรื่องสถานที่นะคะ ^_^

ขอขอบคุณคุณสุทธิชัย อุณหเศรษฐ์ สำหรับปฏิทินสวยๆ และพิมเสนน้ำ ที่ทำมาเป็นพิเศษเพื่อแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาการกุศลในครั้งนี้นะคะ ^_^

และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้และทำบุญด้วยกันในวันนี้ค่ะ ^_^

หากวันนี้มีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกๆท่านด้วยนะคะ ^_^ 

โดยวันนี้มียอดบริจาคให้มูลนิธิสมาคมตัวแทนเพื่อการกุศลทั้งหมด 55,555 บาทค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ ^_^

Comments are closed.