สัมมนาครบรอบ 60 ปีคุณมนตรี

photo

สัมมนาเรื่อง “สร้างพรุ่งนี้…วันนี้”

เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่คุณมนตรี แสงอุไรพร อายุครบรอบ 60 ปี จึงได้มีการจัดงานสัมมนาการกุศลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันเรียนรู้ แบ่งปัน และเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และเงินบริจาคทั้งหมดในงานจะมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆที่มีส่วนร่วมสร้างให้คุณมนตรีเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

 ** การสัมมนาครั้งนี้เหมาะกับใคร?  **
– ผู้บริหารงานขาย ตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
– คนที่มองหาวิชาชีพตลอดชีวิตที่ยั่งยืน

 ** โดยในวันนั้นท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  **
– “การสร้างพรุ่งนี้จากวันนี้ โดยการใช้โอกาสจากวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อสร้างตำนานชีวิตของท่านเอง” โดยคุณโรเบิร์ต ยัง  แปลโดยคุณสุรินทร์ สุวรรณวงกิจ
– “ที่ปรึกษาการเงินของอนาคต” โดยคุณปีเตอร์ เซียง  แปลโดยคุณสุรเทพ โลหิตกุล
– “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” โดยคุณศกุนตา ธัม, คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ และพ.ญ. หฤทัย ไกรวพันธ์
– “ปณิธานพันคน” โดยคุณมารุต ลิ้มพัฒนะ, คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ, คุณศิริรัตน์ แยงไธสง และคุณนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร

** สิ่งที่ท่านจะได้รับ คือ **
1. เข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาในสินค้า วิชาชีพ และตัวเองมากขึ้น
2. เห็นถึงและเข้าใจว่ามีระบบในการสร้างอาชีพแบบคาดเดาได้ และควบคุมได้
3. เห็นแบบอย่างของคนที่สำเร็จอย่างสูง และคงใช้วิชาชีพนี้สร้างชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
4. ได้เห็นทิศทางในอนาคตและวิธีการที่จะปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อสร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดีในอนาคต
5. ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ

 ** คณะวิทยากรรับเชิญ  **
จากประเทศสิงคโปร์
~ คุณโรเบิร์ต ยัง ~ 
 โรเบิร์ต ยัง๐ วิทยากรที่เป็นที่นิยม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนมาแล้วทั่วเอเซีย
 ๐ อดีตตัวแทน MDRT และผู้บริหารหน่วยชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์
 ๐ อดีตสจ๊วตสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
 ๐ ผู้ริเริ่มการสัมมนา APLIC (การสัมมนานักขายประกันชีวิตแห่งเอเชีย – แปซิฟิค) ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาคมตัวแทนใน 10 ประเทศได้ร่วมกันจัดการสัมมนานานาชาติที่เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในภาคพื้นเอเซีย
 ๐ เป็นวิทยากรที่ให้กำลังใจ ให้ความคิดสร้างสรรค์ และให้ความเชื่อมั่นในอาชีพที่ดีที่สุดในภาคพื้นตลอดเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

~ คุณปีเตอร์ เซียง ~  
 ๐ ผู้ร่วมก่อตั้งการสัมมนา APLIC ปีเตอร์ เซียง
 ๐ อดีตนักขายประกันชีวิตระดับ MDRT
 ๐ ผู้บริหารทีมงานขายระดับแนวหน้า และเป็นผู้บุกเบิกการวางแผนการเงินของสิงคโปร์เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา
 ๐ วิทยากรที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องที่ปรึกษาการเงินเป็นคนแรกๆของอาเซียน และเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ยอดเยี่ยม
 ๐ เป็นครูผู้ให้ทิศทางของคนที่ปรารถนาที่จะเป็นที่ปรึกษาการเงินในประเทศไทยตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา
 ๐ เป็นหนึ่งในวิทยากรที่สามารถช่วยให้เราเห็นถึงทิศทาง แนวทาง และวิธีการที่จะเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้ดีที่สุด

จากประเทศไทย
~ คุณศกุนตา ธัม ~ คุณศกุนตา ธัม
 ๐ MDRT คนที่ 2 ของประเทศไทย
 ๐ หนึ่งในผู้บริหารระดับแนวหน้าที่มีอัตราการเติบโตอย่างสูงในช่วงปีที่ผ่านมา
 ๐ นายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต (สมาคมกาม่าประเทศไทย ) 2 สมัย
 ๐ ผู้บุกเบิกให้สมาคมเติบโตอย่างก้าวกระโดด

คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ ~ 
 ๐ LUTCF, FChFP, นักขายระดับ MDRT 7 ปี ตัวแทนและผู้บริหารเกรด A  และคุณวุฒิอื่นๆอีกมากมาย คุณประภาพร ลิขสิทธิ์
 ๐ นักบริหารงานขายชั้นแนวหน้า
 ๐ ครูผู้มีน้ำใจและใส่ใจที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จมามากมาย
 ๐ เป็นแบบอย่างของคนสำเร็จที่ใช้ชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่คาดหวังผลตอบแทน
 ๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภาค ภาควิสดอม, เจ้าของสำนักงาน, ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA)

~ พ.ญ. หฤทัย ไกรวพันธ์ ~ พ.ญ.หฤทัย
 ๐ จากอาจารย์แพทย์สู่นักขาย MDRT ตลอดชีพที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนรักษาระดับ TOT ในปัจจุบัน
 ๐ ผู้บริหารและเจ้าของสำนักงานชั้นแนวหน้าที่มุ่งมั่นที่จะสร้างที่ปรึกษามืออาชีพที่จะส่งผลกระทบทางบวกให้กับสังคม
 ๐ ผู้มุ่งมั่นที่จะใช้สินค้าและโอกาสในวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนตลอดกาล
 ๐ เป็นแบบอย่างของการให้คืนกับอุตสาหกรรมและสังคม

~ คุณมารุต ลิ้มพัฒนะ มารุต ลิ้มพัฒนะ
๐ MDRT

~ คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ ~ 
๐ MDRTบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ
 ๐ อดีตประธานสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุดรธานี
 ๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตรีพรวสุ

~ คุณศิริรัตน์ แยงไธสง ~ คุณศิริรัตน์ แยงไธสง
๐ MDC, Superstar
๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการภาคอาวุโส

~ คุณนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร ~
๐ MDRT ตลอดชีพ (15 ปี), ติดคุณวุฒิ Hall of Fame และอื่นๆอีกมากมายนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร2
๐ ประธานสโมสรนิวซีแลนด์คลับ และเลขานุการสโมสร New West
๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าของสำนักงานนครปฐม 15 เค

บรรยากาศการสัมมนา

คุณมนตรี คุณสุรีย์ และเชลขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาการกุศลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จนทำให้มียอดเงินบริจาคจากทุกท่านเข้ามามากมาย ^_^

รายได้ทั้งหมด 725,599 บาท มาจาก
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 584,000 บาท
– ผู้ร่วมบริจาค 32,600 บาท โดยมาจากกลุ่มฟินันซ่า 5,900 บาท คุณชูลักษณ์ แสงอุไรพร 10,000 บาท คุณอนุกูล 1,000 บาท คุณกรอาภา 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” รุ่นที่ 13 จำนวน 700 บาท สมาคม THAIFA 10,000 บาท และคุณประสาน ตันติสัจจธรรม 4,000 บาท
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนั้นร่วมบริจาคให้เนปาล 108,999 บาท
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมากที่ร่วมกันเรียนรู้และทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ^_^

ค่าใช้จ่าย 216,600 บาท จาก
– ต้นทุนในการจัดงาน 169,600 บาท
– ค่าอาหารและขนมเบรค 47,000 บาท

คุณมนตรี ได้บริจาคให้กับองค์กรต่างๆ รวม 508,999 บาท ดังนี้
– มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 200,000 บาท โดยมูลนิธิฯมารับมอบในวันสัมมนา
– มูลนิธิรามาธิบดี 70,000 บาท โดยนำไปมอบให้มูลนิธิหลังวันสัมมนา
– โรงพยาบาลสงฆ์ 30,000 บาท โดยนำเช็คไปมอบให้โรงพยาบาลก่อนวันสัมมนา
– คุณครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ 50,000 บาท โดยมอบผ่านมาสเตอร์ทบ เสนีย์
– มูลนิธิคุณครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 30,000 บาท โดยมอบให้คุณครูเกษียณที่เคยสอนคุณมนตรี และครูเกษียณในปัจจุบัน
– มูลนิธิวัดไทยพุทธภูมิ พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ 20,000 บาท โดยโอนเงินไปให้มูลนิธิฯก่อนวันสัมมนา
– เนปาล 108,999 บาท โดยผู้ร่วมสัมมนาร่วมกันบริจาคในวันสัมมนา

งานสัมมนาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากคณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้ร่วมช่วยจัดงานทุกท่า

ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากร และผู้แปลที่ยอดเยี่ยมทุกท่าน ที่มาร่วมกันแบ่งปันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แก่ คุณโรเบิร์ต ยัง, คุณปีเตอร์ เซียง, คุณศกุนตา ธัม, คุณประภาพร ลิขสิทธิ์, พ.ญ. หฤทัย ไกรวพันธ์, คุณมารุต ลิ้มพัฒนะ, คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ, คุณศิริรัตน์ แยงไธสง, คุณนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร, คุณสุรินทร์ สุวรรณวงกิจ และคุณสุรเทพ โลหิตกุล

ขอขอบคุณพิธีกรรับเชิญคุณธิติ ยศอนันตกุล

ขอขอบคุณทีม RAC ที่มาร่วมทำบุญ ช่วยรับบริจาค และช่วยดูแลในงานสัมมนา

ขอขอบคุณทีมลงทะเบียนทุกท่าน ได้แก่ คุณลัดดา พีระสิริ, คุณรุ่งทิวา อิทธิสัมพันธ์, คุณจุฬาพร วงค์ศรีสวัสดิ์ และคุณอรอุมา ยุติเทพศาล

ขอขอบคุณคุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ที่ช่วยดูแลเรื่องแสงเสียง

ขอขอบคุณนายก และคณะกรรมการจากสมาคม THAIFA สมาคม GAMA ตลอดจนคณะกรรมการจากมูลนิธิธารใจไลก้า และ VIP ทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คุณครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่ช่วยดำเนินการและดูแลเรื่องสถานที

ขอขอบคุณคุณอรพินท์ วัฒนวีร์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และพญ. สมวงศ์ ใจยอดศิลป์ กุมารแพทย์จากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ที่ให้เกียรติมารับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้และทำบุญด้วยกันค่ะ ^_^

ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ทำให้เกิดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาได้ค่ะ ^_^

หากทุกท่านมีข้อติชมประการใดสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ พวกเรายินดีรับฟังเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

Comments are closed.