สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 6

สัมมนาการกุศล “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ครั้งที่ 6
เรื่อง “สู่ฝัน MDRT”
มุ่งสู่ MDRT อย่างยั่งยืนด้วยวิธีที่ใครๆ ก็ทำได้

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารใหม่ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

📝 เรียนรู้ 4 บทเรียน คือ
1. ชีวิตลิขิตได้
2. สู่ฝัน MDRT 
3. สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข
4. จากสำเร็จสู่ชีวิตที่สุขสมบูรณ์

🏁 โดยเรียนรู้จากคุณมนตรี แสงอุไรพร MBA, CFP, RFC

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานสัมมนาการกุศล “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ครั้งที่ 6 เรื่อง “สู่ฝัน MDRT” โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้และทำบุญด้วยกันในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะ

ขอขอบคุณคุณกฤษณ์ กล้าตลุมบอน และคุณธิกรรัศมิ์ โชติเกษมศรี วิทยากรรับเชิญทั้ง 2 ท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆ ในหัวข้อแบบอย่างคนสำเร็จ

ขอขอบคุณคุณยุทธพงษ์ อัครธเรศ สำหรับการดูแลเสียง และสไลด์ของวิทยากรค่ะ

ขอขอบคุณคุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ สำหรับรูปภาพสวยๆ และการดูแลเสียงค่ะ

ขอขอบคุณคุณลัดดา พีระสิริ และทุกท่านที่กรุณาช่วยดูแลเรื่องการลงทะเบียนค่ะ

และขอขอบคุณคุณสุทธิชัย อุณหเศรษฐที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม และปฏิทินให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะ

หากวันนี้มีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกๆท่านด้วยค่ะ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการสัมมนาครั้งนี้ รวมกับเงินบริจาคจากคุณธิกรรัศมิ์ โชติเกษมศรี, คุณศกุนตา ธัม และคุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ เหลือเป็นเงินทำบุญจำนวน 65,826 บาท
โดยนำไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา 65,000 บาท และซื้อหนังสือมอบให้โรงเรียนในชนบท 826 บาทค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ  

Comments are closed.