สัมมนาการกุศลออนไลน์ ครั้งที่ 2

สัมมนาการกุศลออนไลน์ครบรอบ 65 ปี คุณมนตรี แสงอุไรพร ครั้งที่ 2
เรื่อง “สร้างโอกาสในวิกฤติ 2 “ผู้นำแห่งความเชื่อมั่น”” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคร่วมกว่า 1.6 ล้านบาท และมาเรียนรู้ในสัมมนาการกุศลครบรอบ 65 ปี คุณมนตรี แสงอุไรพร เรื่อง “สร้างโอกาสในวิกฤติ 2 “ผู้นำแห่งความเชื่อมั่น””” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 10.15 น. ค่ะ 

สำหรับท่านที่ประสงค์จะฟังสัมมนา “สร้างโอกาสในวิกฤติ” โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร ย้อนหลัง
ท่านสามารถสมัครได้โดย
1. โอนเงินขั้นต่ำ 500 บาทเข้าบัญชี “มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล” ธ.ธนชาต บัญชีเลขที่ 211-6-04787-9
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ E-mail: proactivetrain@gmail.com หรือ Line: @gxg4769d
3. กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/U3ZhscYar4ASg8Mp7

Comments are closed.