สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 2

เรื่อง “ปณิธานพันคน” (หนึ่งชีวิตเพื่อหนึ่งพันชีวิต)photo สัมมนาการกุศล.

สัมมนาวันที่ 10 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)

โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร

พร้อมคณะวิทยากรรับเชิญ
คุณนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร
คุณมารุต ลิ้มพัฒนะ
คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ

ปณิธานพันคน คืออะไร?
คือ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นประโยชน์ และเปลี่ยนชีวิตคน 1000 คนให้ดีขึ้น โดยช่วยให้คนมีเป้าหมาย และมีแผนที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริง และโดยการทำเช่นนั้น ท่านสามารถสร้างวิชาชีพที่มั่นคง และสำเร็จอย่างมีความสุข 

การสัมมนานี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการวิธีเพื่อสามารถเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมาก

บรรยากาศการสัมมนา 

โดยวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญให้ “มูลนิธิธารใจไลก้า” เป็นจำนวน 22,500 บาท 
และคุณศกุนตา ธัมช่วยนำเงินสมทบจากกลุ่มศิษย์เก่า Proactive รุ่นแรกมาให้อีก 19,679 บาท
รวมเป็น 42,179 บาทค่ะ ^_^

ขอขอบคุณวิทยารับเชิญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
คุณนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร
คุณมารุต ลิ้มพัฒนะ
คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ
ที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงานให้กับเพื่อนๆนะคะ ^_^

ขอขอบคุณคุณหทัยทิพย์ ทองพันธ์ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรรับเชิญค่ะ ^_^

ขอขอบคุณท่านประธาน คุณบุญชัย หรูตระกูล และคณะกรรมการมูลนิธิธารใจไลก้าที่ให้เกียรติมาร่วมรับมอบเงินบริจาคในวันนี้ค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ และคุณยุทธพงศ์ อัครธเรศที่ให้เกียรติมาสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณดามพ์ หังสะสูตรที่ให้เกียรติมาเป็นช่างภาพกิตติมศักดิ ทำให้เรามีภาพบรรยากาศสวยๆในการสัมมนาวันนี้ค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณศกุนตา ธัม ท่านประธานสมาคม GAMA ประเทศไทยที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และนำเงินกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นแรกมาร่วมบริจาคค่ะ ^_^

ขอขอบคุณคุณสุทธิชัย อุณหเศรษฐ์ สำหรับปฏิทินสวยๆ และพิมเสนน้ำ ที่ทำมาเป็นพิเศษเพื่อแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาการกุศลในครั้งนี้นะคะ ^_^

ขอขอบคุณคุณรมยกร ,คุณรุ่งทิวา, คุณลัดดา, คุณสวนนท์ และคุณสุรัตน์ที่สละเวลามาช่วยลงทะเบียนค่ะ ^_^

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้และทำบุญร่วมกันในวันนี้นะคะ ^_^ 

Comments are closed.