บทความ

 สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี

               ผมขอแสดงความเห็นใจเพื่อนๆ ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย และขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านสามารถมีความมั่นคงและความสงบทางใจที่จะเผชิญหน้า เอาชนะ และก้าวข้ามเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ ตลอดจนเรียนรู้จากมันเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดี มั่นคง และมีความสุขมากขึ้น

                ในทุกวิกฤตแฝงไว้ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาส ในทุกความยากลำบากแฝงไว้ด้วยโอกาสของการเรียนรู้ ทุกๆ ความท้าทายเปิดโอกาสให้เราพัฒนาเป็นเราที่ดียิ่งขึ้น ในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่ามกลางความกังวล และความสลดใจที่ได้เห็นความยากลำบากของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เรายังเห็นถึงกลุ่มคนที่มีจิตอาสาที่จะช่วยทำในสิ่งที่ตนทำได้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น จิตอาสาบางคนคือคนที่เป็นผู้ประสบภัยด้วยเช่นกัน แต่ยังคงลืมตัวเองคงจดจ่อกับการช่วยเหลือผู้อื่น เราจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความเหนื่อยสุดๆ กับงานอาสา เรายังได้เห็นรอยยิ้มของความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ เหตุการณ์ครั้งนี้บอกเราว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมี แต่มาจากการเป็นประโยชน์

                เพื่อนนักขายครับ ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นนาฬิกาที่ปลุกให้เราตื่น เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้น ผมขอท้าทายทุกท่านให้นำความรู้สึกและแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” แน่นอนครับเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านพ้นไป ไม่ว่าเราจะรู้สึกกับมันอย่างไร ในที่สุดมันก็ผ่านพ้นไป แต่ที่สำคัญคือ ขณะเกิดและหลังจากที่มันจะผ่านพ้นไป ชีวิตเรายังคงต้องดำเนินต่อไป ซึ่งถ้าเลือกได้ เราคงจะอยากเลือกทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม

                “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” เป็นสิ่งที่ฟังดูดี แต่บางท่านคงอยากถามว่า แล้วจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการ และสามารถทำมันอย่างเรียบง่าย ผมขอแยกคำทั้งหมดเป็นสามส่วน คือ

                “สร้าง” การสร้างต้องใช้เวลา การสร้างต้องมีรากฐาน การสร้างต่างจากการเสก ถ้าจะสร้างชีวิตที่ดี เราคงต้องนึกถึงความยั่งยืน เห็นด้วยไหมครับว่า จะดีต้องฝืน จะยั่งยืนต้องทนรอ

                “ชีวิตที่ดี” ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนต่างมีคำจำกัดความของชีวิตที่ดีแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความหมาย และชีวิตที่มีความหมาย ก็คือ ชีวิตที่เป็นประโยชน์ มีคนจำนวนไม่น้อย เห็นด้วยกับคำจำกัดความที่ว่า ชีวิตที่ดี คือ การที่ได้
                                                อยู่ในที่ที่อยากอยู่    กับคนที่เรารัก
                                                  ทำสิ่งที่ถูกต้อง         อย่างรู้จุดหมาย

                ซึ่งหมายถึงว่า ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีจุดหมาย เป็นชีวิตที่เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน จากนั้นวิธีการก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุจุดหมาย แน่นอนที่ว่าเมื่อเรารู้เป้าหมาย รู้ว่าต้องทำอะไร และทำมัน ในที่สุดเราย่อมบรรลุเป้าหมาย และเมื่อบรรลุเป้าหมายโดยการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราย่อมเป็นคนที่มีแต่เพื่อน และมีแต่คนรัก จากความสำเร็จเราเลือกได้ที่จะอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่ จากการทำสิ่งที่ถูกต้องเราย่อมสามารถอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักและรักเรา

                “การทำดี” การทำดีมักจะมีความหมายอีกด้าน คือ ให้ก่อนรับ เป็นประโยชน์ก่อนได้ประโยชน์ การคิดถึงคนอื่นก่อน คนที่ทำงานขายโดยนึกถึงประโยชน์ลูกค้าก่อน คนที่ทำกิจกรรมองค์กรโดยคิดถึงผลประโยชน์องค์กรก่อน ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่เพียงแต่สำเร็จ แต่มีทั้งความสุขและความยั่งยืน

                เพื่อนที่รักทุกท่าน จะดีไหมครับที่เราจะใช้โอกาสของวิกฤตินี้ ตลอดจนโอกาสของการใกล้ช่วงปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เราจะทบทวน เรียนรู้จากสถานการณ์ และตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตที่ดีโดยการทำความดี ถือโอกาสนี้ที่หลายคนต้องลำบาก ถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ เป็นการช่วยเหลือพวกเขา เราจะทำอะไรได้บ้างที่จะนำสิ่งที่เราทำและคิดจะทำเหล่านี้ ไปทำเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าของเรา เมื่อเราเริ่มต้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และทำสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรเพื่อบรรลุมัน หลักการของเหตุและผลบอกว่า การทำเหตุที่ดีย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี และผลลัพธ์ที่เราต้องการย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ที่สำคัญคือ การทำดีนั้นย่อมส่งผลให้เราเป็นที่รักในหมู่คนที่เรารู้สึกดีด้วย และท้ายสุดโปรดเตรียมใจว่า สร้างต้องใช้เวลา สร้างต้องฝึกฝน สร้างต้องรอผล ขอให้มีกำลังใจและความอดทนที่จะรอคอยผลลัพธ์ที่ดี อย่าลืมว่า “จะดีต้องฝืน จะยั่งยืนต้องทนรอ” ขอให้เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยดี และขอให้วิกฤติครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ของการ “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” พบกันที่จุดหมายครับ

โดย คุณมนตรี แสงอุไรพร
ผู้ก่อตั้งและผู้สอนหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี”
15 พฤศจิกายน 2554

Comments are closed.