ประวัติวิทยากร

คุณมนตรี แสงอุไรพร

MBA, RFC, CFP

ด้วยสัมผัสและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากวิทยากรผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านในธุรกิจประกันชีวิต คุณมนตรีตั้งปณิธานที่จะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ท่านทราบว่าเพื่อที่จะทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ ท่านจะต้องประสบความสำเร็จ เรียนรู้ เติบโต และรับใช้

คุณมนตรีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ซึ่งใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ท่านจึงได้เข้าอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น The Boss, High Flyer (ในประเทศ), 7 Habits, EMD, RFC และ CFP อีกทั้งยังเรียนเป็นผู้สอน LUTC, AMTC, EMD และ 7 Habits

คุณมนตรีเข้าร่วมสัมมนา MDRT 7 ครั้ง LAMP (Leadership and management program) ของ GAMA International 10 ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา Strategic Coach ที่ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 8 ปี นอกจากนั้น ท่านยังได้กลับไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ ในปี 2548 และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจในปี 2552 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณมนตรีเป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในและนอกธุรกิจประกันชีวิต ปีละประมาณ 50 ครั้ง โดยมีผู้ฟังตั้งแต่ 50-10,000 คน คุณมนตรีเคยเป็นประธานสโมสรไลก้า ตั้งแต่ปี 2534 – 2538 เป็นนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแห่งประเทศไทย 2 สมัย ในปี 2541 – 2546 เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร LUTC ในปี 2545 – 2547 เป็นประธานก่อตั้งสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตในปี 2547 – 2551 คุณมนตรีเป็นประธานจัดงานการสัมมนา ระดับนานาชาติ คือ การสัมมนานักขายประกันชีวิตแห่งเอเชีย – แปซิฟิค หรือ 6th APLIC (4-7 พฤษภาคม 2544) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกประมาณ 11,000 คน และเป็นประธานจัดงาน 12th APLIC หรือ APLIC ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553 ในหัวข้อ “เปลี่ยนชีวิต ตลอดกาล”

จากการทำกิจกรรมที่ถูกเรื่อง คุณมนตรีก้าวจากการเป็นหนึ่งในห้าของตัวแทนระดับประเทศในปี 2525 เป็นผู้บริหารหน่วยระดับประเทศ เจ้าของสำนักงาน ประธานฝ่ายตัวแทน และกรรมการผู้จัดการของบริษัทประกันชีวิต ปัจจุบัน คุณมนตรี ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท โปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งโค้ช หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ให้กับผู้บริหารและตัวแทนที่ต้องการประสบความสำเร็จต่อเนื่องอย่างมีความสุข

 

วิทยากรเสริม

คุณสุรีย์ แสงอุไรพร

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารโรงแรมและภัตตาคารจากมหาวิทยาลัยฮาวาย ฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Hawaii at Manoa, Honolulu, U.S.A.) ในเดือนกรกฎาคม 1986 โดยใช้เวลาในการศึกษาแค่ 3 ปี

ก่อนไปศึกษาต่อที่อเมริกา เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (Convent of the Holy Infant Jesus) ซึ่งเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี และเมื่อเรียนจบในเดือนมีนาคม 1978 เธอได้ทำงานกับบริษัทรามา ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโรงแรมไฮแอท รามา ก่อนไปทำงานที่สิงคโปร์กับออร์ชาร์ด อินเตอร์แนชชั่นแนล โฮเต็ล (Orchard International Hotels) ตั้งแต่พฤษภาคม 1982 ถึงมิถุนายน 1983

เมื่อเรียนจบเธอได้สมัครงานกับซิตี้แบงค์ (Citibank) ที่อเมริกาและถูกส่งมาทำงานในตำแหน่ง Management Associate คนแรกของประเทศไทย ที่ไดเนอร์คลับ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับซิตี้แบงค์ เป็นเวลาสามปีก่อนมาเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ซิโนแพ็ค อีกสามปี เป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท สิรนุต โบรกเกอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 1995-2013 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท รัชดาแทรเวล จำกัด และบริษัท โกลบัล ซัมมิท พร็อพเพอร์ตี้ส์ เมเนจเมนท์ จำกัด และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2010 จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป และเป็นวิทยากรเสริม ของบริษัทโปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด บรรยายเรื่อง การเก็บคะแนนกิจกรรมที่มีประสิทธิผล และเขียนบทความลง Line@ ของบริษัท

เธอเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผู้นำและการจัดการ (LAMP) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม ครั้งละ 3 วัน ปี 2013 – 2018 โดยสมาคม GAMA อินเตอร์แนชชั่นแนล ไปเยี่ยมชมสำนักงานที่ปรึกษาการเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปีละ 1-3 สำนักงานตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน และเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเกษียณอายุที่ประเทศสิงคโปร์ 2 ครั้งในปี 2017

คุณวริศรา แสงอุไรพร CFP, IP

เรียนจบปริญญาตรีด้านการเงินและการธนาคารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์จัดสัมมนาให้ที่ปรึกษาการเงิน 8 ปี เป็นวิทยากรเสริม และเขียนบทความลง Line@ ให้บริษัท โปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด เขียนบทความลงเวปไซต์และเป็นนักวางแผนการเงินอาสาให้สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รวมทั้งมีประสบการณ์ในการวางแผนการปกป้องความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพ 7 ปี และวางแผนการลงทุนและวางแผนการเงินองค์รวม 3 ปี

ยังคงเรียนรู้ต่อเนื่องโดยไปเยี่ยมชมสำนักงานที่ปรึกษาการเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปีละ 1-3 สำนักงานทุกปีตั้งแต่ปี 2011 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผู้นำและการจัดการ (LAMP) ที่จัดโดยสมาคม GAMA อินเตอร์แนชชั่นแนล ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปีละ 3 วันทุกปีตั้งแต่ปี 2014 และในปี 2017 ไปดูงานที่บริษัท นอร์ทสตาร์ รีสอร์ท กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ดีที่สุดในอเมริกา 1 สัปดาห์

Comments are closed.