ประวัติวิทยากร

คุณมนตรี แสงอุไรพร

MBA, RFC, CFP

ด้วยสัมผัสและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากวิทยากรผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านในธุรกิจประกันชีวิต คุณมนตรีตั้งปณิธานที่จะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ท่านทราบว่าเพื่อที่จะทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ ท่านจะต้องประสบความสำเร็จ  เรียนรู้ เติบโต และรับใช้

คุณมนตรีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ซึ่งใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ท่านจึงได้เข้าอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น The Boss, High Flyer (ในประเทศ), 7 Habits, EMD, RFC และ CFP  อีกทั้งยังเรียนเป็นผู้สอน LUTC, AMTC, EMD และ 7 Habits

คุณมนตรีเข้าร่วมสัมมนา MDRT 7 ครั้ง LAMP (Leadership and management program) ของ GAMA International 10 ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา Strategic Coach ที่ประเทศแคนาดา เป็นเวลา  8 ปี นอกจากนั้น ท่านยังได้กลับไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี  ด้านรัฐศาสตร์ ในปี 2548 และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจในปี 2552 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณมนตรีเป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในและนอกธุรกิจประกันชีวิต ปีละประมาณ 50 ครั้ง โดยมีผู้ฟังตั้งแต่ 50-10,000 คน  คุณมนตรีเคยเป็นประธานสโมสรไลก้า ตั้งแต่ปี 2534 – 2538  เป็นนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแห่งประเทศไทย 2 สมัย ในปี 2541 – 2546  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร LUTC ในปี 2545 – 2547 เป็นประธานก่อตั้งสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตในปี 2547 – 2551 คุณมนตรีเป็นประธานจัดงานการสัมมนา ระดับนานาชาติ คือ การสัมมนานักขายประกันชีวิตแห่งเอเชีย – แปซิฟิค หรือ 6th APLIC (4-7 พฤษภาคม 2544) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกประมาณ 11,000 คน และเป็นประธานจัดงาน 12th APLIC หรือ APLIC ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553 ในหัวข้อ “เปลี่ยนชีวิต ตลอดกาล”

จากการทำกิจกรรมที่ถูกเรื่อง คุณมนตรีก้าวจากการเป็นหนึ่งในห้าของตัวแทนระดับประเทศในปี 2525 เป็นผู้บริหารหน่วยระดับประเทศ เจ้าของสำนักงาน ประธานฝ่ายตัวแทน และกรรมการผู้จัดการของบริษัทประกันชีวิต ปัจจุบัน คุณมนตรี ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน  บริษัท โปรแอคทีฟ   เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งโค้ช หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ให้กับผู้บริหารและตัวแทนที่ต้องการประสบความสำเร็จต่อเนื่องอย่างมีความสุข

Comments are closed.