หลักสูตร PFB

หลักสูตร “Proactive Firm Builder” 

วิธีสร้างทีมงาน 100 ล้านใน 10 ปี

– เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการสร้างองค์กรที่ปรึกษาการเงินที่เติบโตอย่างยั่งยืน
– เรียนรู้วิธีกำหนดวิสัยทัศน์และสร้างแผนธุรกิจพร้อมระบบสู่องค์กร 100 ล้านใน 10 ปี
– เรียนรู้วิธีสร้างระบบและกระบวนการนำเข้า คัดเลือกคนที่ใช่และระบบพัฒนาคนเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างองค์กรตามวิสัยทัศน์ของคุณ

สอนโดยคุณมนตรี แสงอุไรพร MBA, CFP, RFC
– ประธานก่อตั้งและอดีตนายกสมาคม GAMA ประเทศไทย 2 สมัย
– อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินไทย (THAIFA) 2 สมัย
– ประธานจัดงาน APLIC ครั้งที่ 6 และ 12 ซึ่งเป็นการประชุมสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ใหญ่ที่สุด (ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 10,000 คน)
– อดีตประธานสโมสรไลก้า 2 สมัย
– อดีตตัวแทนและผู้จัดการ of the year
– วิทยากรรับเชิญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผู้เรียนรู้ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในวงการประกันชีวิตมากว่า 30 ปี
– ผู้ที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วมากมาย และช่วยให้หลายคนติด MDRT

– PFB กรุงเทพฯ รุ่น 3 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2564

สัมมนา 3 วัน 22,470 บาท

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
1. กรอกใบสมัครหลักสูตร PFB ได้ที่นี่
2. โอนเงินเข้าบัญชี “บจก. โปรแอคทีฟ เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลเทนต์” ธนาคารกรุงศรี สาขาสุรวงศ์
บัญชีเลขที่ 125-4-00143-6
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LineID: @proactivetraining หรือ E-mail: montri@proactivetraining.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: คุณสุรีย์ 081-4318918 (DTAC), 081-9327790 (AIS)
E-mail: montri@proactivetraining.co.th

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed.