หลักสูตรสัมมนาในปัจจุบัน

 อ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้โดยกดที่รูปแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างทีมงาน 100 ล้านใน 10 ปี (PFB)

สมัคร PFB คลิกที่นี่

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีรายได้  1 ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องการทวีคูณรายได้เป็น 3 เท่า ทุก 5 ปี (Advance)

สมัคร Advance คลิกที่นี่

หลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาการเงิน หรือผู้บริหารที่ต้องการระบบในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ MDRT ใน 2  ปี (MDG)

สมัคร MDG คลิกที่นี่

หลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาการเงิน หรือผู้บริหารที่ต้องการคงอยู่ในลู่เพื่อมุ่งสู่ MDRT ใน 2  ปี (MDG  CC)

เฉพาะท่านที่ผ่านการสัมมนา MDG มาแล้วเท่านั้น

สมัคร MDG CC คลิกที่นี่

 

สัมมนาพิเศษ

สัมมนาโดยคุณมนตรี แสงอุไรพร

สัมมนาสำหรับผู้ที่ต้องการชัดเจนกับเป้าหมายของชีวิตตนเอง โดยเรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิตตนเองเพื่อวางแผนชีวิตผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัคร ELP คลิกที่นี่

สัมมนาโดยคุณวริศรา แสงอุไรพร

สัมมนาสำหรับผู้ที่ต้องการชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตและการเงินของตนเอง โดยเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงิน พร้อมทำ Workshop เพื่อนำคุณสู่ความสำเร็จทางการเงิน

สมัคร TFS คลิกที่นี่

สัมมนาออนไลน์ “ถนนสู่ MDRT” ผ่าน Zoom

สมัคร “ถนนสู่ MDRT” คลิกที่นี่

สัมมนาการกุศล “ผู้นำแห่งความเชื่อมั่น 2” ผ่าน Facebook

สมัคร “ผู้นำแห่งความเชื่อมั่น 2” คลิกที่นี่

Comments are closed.