ตารางการสัมมนาทุกหลักสูตร

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขาย  -----MDG
วิธีทำ MDRT ภายใน 2 ปี
– MDG ระยอง: สัมมนาวันที่ 27-28 มกราคม, 17-18 กุมภาพันธ์, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561
– MDG รุ่นที่ 19: สัมมนาวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์, 3-4 มีนาคม, 7 เมษายน และ 5 พฤษภาคม 2561
– MDG อุดรธานี : สัมมนาวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์, 24-25 มีนาคม และ 21-22 เมษายน 2561
– MDG หาดใหญ่ : สัมมนาวันที่ 28-29 เมษายน, 26-27 พฤษภาคม และ 23-24 มิถุนายน 2561

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” Coaching Club----CC
สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมมนาหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขายมาแล้วเท่านั้น

สัมมนาทุกวันอังคารต้นเดือนคู่
ปี 2561 :  6 กุมภาพันธ์, 2 เมษายน, 5 มิถุนายน, 7 สิงหาคม, 2 ตุลาคม  และ 4 ธันวาคม

หลักสูตร “หัวใจของการเป็นผู้นำและการจัดการ” (ELM)  
วิธีสร้างองค์กร 100 ล้านใน 10 ปี  
----ELMELM รุ่นที่ 17 : 17 – 21 มกราคม 2561

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: คุณสุรีย์ 081-4318918 (DTAC), 081-9327790 (AIS)
E-mail: montri@proactivetraining.co.th

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed.