ตารางการสัมมนาทุกหลักสูตร

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขาย  -----MDG
วิธีทำ MDRT ภายใน 2 ปี
– MDG รุ่นหาดใหญ่: สัมมนาวันที่ 11-12 พฤษภาคม, 15-16 มิถุนายน และ 13-14 กรกฎาคม 2562
– MDG กรุงเทพ รุ่นที่ 23: สัมมนาวันที่ 6-7 มิถุนายน, 4-5 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2562
– MDG รุ่น เชียงใหม่: สัมมนาวันที่ 22-23 มิถุนายน, 20-21 กรกฎาคม และ 10-11 สิงหาคม 2562

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” Coaching Club----CC
สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมมนาหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขายมาแล้วเท่านั้น

สัมมนาทุกวันอังคารต้นเดือนคู่
– ปี 2562 : 
2 เมษายน, 4 มิถุนายน, 6 สิงหาคม, 1 ตุลาคม และ 3 ธันวาคม
– ปี 2563 : 
4 กุมภาพันธ์

หลักสูตร “หัวใจของการเป็นผู้นำและการจัดการ” (ELM)  
วิธีสร้างองค์กร 100 ล้านใน 10 ปี 
– ELM รุ่นที่ 21 : 24-28 เมษายน 2562

– ELM รุ่นหาดใหญ่ วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2562

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: คุณสุรีย์ 081-4318918 (DTAC), 081-9327790 (AIS)
E-mail: montri@proactivetraining.co.th

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed.