ตารางการสัมมนาทุกหลักสูตร

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขาย  -----MDG
วิธีทำ MDRT ภายใน 2 ปี
–  MDG รุ่นที่ 20 : สัมมนาวันที่ 8-9 มิถุนายน, 14-15 กรกฎาคม และ 9-10 สิงหาคม 2561
–  MDG รุ่นที่ 21 : สัมมนาวันที่ 18-19 ตุลาคม, 10-11 พฤศจิกายน และ 6-7 ธันวาคม 2561

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” Coaching Club----CC
สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมมนาหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขายมาแล้วเท่านั้น

สัมมนาทุกวันอังคารต้นเดือนคู่
ปี 2561 :  7 สิงหาคม, 2 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 
– ปี 2562 : 
5 กุมภาพันธ์, 2 เมษายน และ 4 มิถุนายน

หลักสูตร “หัวใจของการเป็นผู้นำและการจัดการ” (ELM)  
วิธีสร้างองค์กร 100 ล้านใน 10 ปี 
– ELM รุ่นที่ 19 : 23-27 ตุลาคม 2561

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: คุณสุรีย์ 081-4318918 (DTAC), 081-9327790 (AIS)
E-mail: montri@proactivetraining.co.th

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed.