ตารางการสัมมนาทุกหลักสูตร

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขาย (MDG)-----MDG
วิธีทำ MDRT ภายใน 2 ปี
– MDG กรุงเทพ รุ่นที่ 24: สัมมนาวันที่ 9-10 มกราคม, 6-7 กุมภาพันธ์ และ 5-6 มีนาคม 2562
– MDG กรุงเทพ รุ่นที่ 25: สัมมนาวันที่ 7-8 พฤษภาคม, 4-5 มิถุนายน และ 9-10 กรกฎาคม 2563
– MDG กรุงเทพ รุ่นที่ 26:
สัมมนาวันที่ 8-9 ตุลาคม, 12-13 พฤศจิกายน และ 3-4 ธันวาคม 2563

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” Coaching Club----CC
สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมมนาหลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” ระบบขายมาแล้วเท่านั้น

สัมมนาทุกวันอังคารต้นเดือนคู่
– ปี 2562 : 
1 ตุลาคม และ 3 ธันวาคม
– ปี 2563 : 
4 กุมภาพันธ์, 7 เมษายน, 2 มิถุนายน และ 4 สิงหาคม

หลักสูตร “Proactive Firm Builder” (PFB) 
วิธีสร้างองค์กร 100 ล้านใน 10 ปี 
– PFB กรุงเทพฯ รุ่น 1 วันที่ 15-17 มกราคม 2563
– PFB กรุงเทพฯ รุ่น 2 
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563
– PFB กรุงเทพฯ รุ่น 3 
วันที่ 16-18 กันยายน 2563

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: คุณสุรีย์ 081-4318918 (DTAC), 081-9327790 (AIS)
E-mail: montri@proactivetraining.co.th

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed.