สัมภาษณ์ในรายการเส้นทางนักขาย

วิดีโอรายการเส้นทางนักขาย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

ช่วงวิเคราะห์จุดขาย กับคุณมนตรี แสงอุไรพรค่ะ ^_^
– บทบาทของสมาคมตัวแทน และ GAMA
– การเป็นตัวแทนประกันชีวิตดีจริงหรือไม่
– การแข่งขันของตัวแทนในปัจจุบัน
– บทบาทของตัวแทนในอนาคต

ช่วงวิเคราะห์จุดขาย กับคุณมนตรี แสงอุไรพร (ต่อ) ค่ะ ^_^
– สาเหตุที่คุณมนตรีสร้าง Proactive ขึ้นมา
– การลงทุนที่ดีที่สุด
– วงการประกันกับการเปิด ASEAN และ AEC

Comments are closed.