« สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 2

บรรยากาศการร่วมร้องเพลง

บรรยากาศการร่วมร้องเพลง

งานสัมมนาการกุศล สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี ครั้งที่ 2
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 340 คน

โดยวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญให้ “มูลนิธิธารใจไลก้า” เป็นจำนวน 22,500 บาท
และคุณศกุนตา ธัมช่วยนำเงินสมทบจากกลุ่มศิษย์เก่า Proactive รุ่นแรกมาให้อีก 19,679 บาท
รวมเป็น 42,179 บาทค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.