« สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 2

คุณศกุนตา ธัม แจ้งที่มาของเงินสมทบ

คุณศกุนตา ธัม แจ้งที่มาของเงินสมทบ

ท่านประธานสมาคม GAMA ประเทศไทย คุณศกุนตา ธัม แจ้งที่มาของเงินสมทบจากกลุ่มศิษย์เก่า Proactive รุ่นแรกจำนวน 19,679 บาทค่ะ เพื่อร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิธารใจไลก้า
ในงานสัมมนาการกุศล สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี ครั้งที่ 2
เรื่อง “ปณิธานพันคน”
โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 340 คน
ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.