« สัมมนาการกุศล MDG ครั้งที่ 2

วิทยากรรับเชิญ คุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ

บรรยากาศการสัมมนา

งานสัมมนาการกุศล สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี ครั้งที่ 2
เรื่อง “ปณิธานพันคน”
โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 340 คน

โดยวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญให้ “มูลนิธิธารใจไลก้า” เป็นจำนวน 22,500 บาท
และคุณศกุนตา ธัมช่วยนำเงินสมทบจากกลุ่มศิษย์เก่า Proactive รุ่นแรกมาให้อีก 19,679 บาท
รวมเป็น 42,179 บาทค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.